ඔබත් නව රැකියාවක් සොයනවාද ?

 

එසේනම් පහත සඳහන් කර ඇති තොරතුරු සමඟ අප කාර්යාලයට පැමිනෙන්න නැතහොත් අමතන්න 3274093131.

 

  • පෙර්මෙස්සෝ / කර්තා දී සොජෝර්නොව
  • කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)
  • අයදුම්කරුගේ දුරකථන අංක
  • පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ ඡයාරුපයක්  
  • අවසාන වශයෙන් රැකියා කල ආයතන හෝ පුත්ගලයින් පිලිබඳ තොරතුරු
  • රිෆරන්ස් සඳහා ඉදිරිපත්කල හැකි පුත්ගලයින්ගේ නම් හා දුරකථන අංක
  •  
  • සුදුසුකම් හෝ පළපුරුද්ද තහවුරු කිරීම සඳහා ලියවිලි (ඇත්නම් පමණක්)
  • පෙර සකසා ඇති ජීව දත්ත අයදුම්පත් (CV - කුරිකුලම්) (ඇත්නම් පමණක්)

ඉතාලියේ සිටින ඔබට ශ්‍රිලංකාවේ ආයෝජන අවස්ථා :

ඔබ ඉතාලියේදී උපයාගත් මුදල් ඉතා නිවැරදිව හා විස්වාසවන්තව ශ්‍රිලංකාවේ ආයෝජනය කිරීම පිලිබඳ උපදෙස් අපගෙන් ලබාගත හැක. එමගින් ඔබගේ සිහින හා බලාපොරොත්තු ඉටුකරගතහැකි ආකාරයට ස්ථිර අනාගත ප්‍රතිලාභ සඳහා ඔබගේ ආයෝජන සිදුකල හැක.


විදේශ මුදල් ගිණුමක ඔබගේ මුදල් තැම්පත් කිරීම මගින් ඔබට මෙන්ම රටටද සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ අත්කරගත හැක.
අනාගතය විශ්‍රාම දිවිය සැලසුම්කරනා ඔබ සඳහා අවැසි සුවිශේෂී ආයෝජනයක් ලෙස myfund සැලසුම හඳුන්වා දිය හැක.
ශ්‍රීලංකා කොටස් වෙළඳපොල මෑත කාලයේදී සීග්‍ර වර්ධනයක් පෙන්නුම්කර ඇති, ඔබගේ ආයෝජනයට ඉහල ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකි ස්ථානයකි.  එහි නිවැරදිව ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවැසි සියලුම තොරතුරු හා උපදෙස් අපගේ තැරවුකාර ආයතනය මගින් ඔබට ලබාගත හැක.
මුදල් බැංකු හා මුල්‍ය ආයතන වල ඉහල මුල්‍ය ප්‍රතිලාභ සඳහා ස්ථිර තැම්පතු ලෙස ඉතිරි කරනා ඔබ සඳහා සුවිශේෂී පොලී අනුපාත.  

NRFC ගිණුම් _

MyFund ආයෝජන සැලසුම _

කොටස් වෙළඳපොල ආයෝජන _

සුවිශේෂී ස්ථිර තැන්පතු _

ආයෝජන  සිදුකිරීම
සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare