Banca Dati පිරික්සීම

ඔබගේ කෝදිචි ෆිස්කාලයට (CF) අදාලව ඔබගේ බන්කා දාති පිරික්සිය හැකිය. මෙමගින් ඔබගේ පෙර ලබාගෙන ඇති සහ දැනට ගෙවාගෙන යනුලබන ණය කොන්ත්‍රාත් හා ඉල්ලුම්පත් පිළිබද යාවත්කාලින තොරතුරු ලබාගත හැකිය. මෙහිදී එම දත්ත වාර්තාවන ප්‍රධාන ආයතන වන CRIF, Experian හා CTC මගින් ඔබගේ CF වාර්තාවන් පිරික්සීම සිදුකරනු ලබයි. මෙහිදී ඔබගේ යාවත්කාලීන තත්වය හා යම්කිසි බාධාවන් ඇත්නම් එයින් ඔබට නිදහස්වීම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම සිදුකරනු ලැබේ.

Banca Dati පිරික්සීම සදහා ඉදිරිපත්කලයුතු ලියවිලි :

  • කර්තා දී ඉදෙන්තිතා (Carta d'Identita)
  • කොදිචි ෆිස්කාලේ / තෙස්සෙරා සනිතාරියා (Codice Fiscale / Tessera Sanitaria)
  • චෙර්තිෆිකාතෝ දී රෙසිදෙන්සා (Certificato di Residenza) 
  • අයදුම්කරුගේ දුරකථන අංකය 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare