ඉතාලි පුරවැසිභාවය අයදුම්කිරීම :

ඉතාලි පුරවැසිභාවය අයදුම්කිරීම සඳහා අවශ්‍යය වාර්ෂික අදායම..

ඉතාලියේ පදිංචි කාලය (අවම වසර 10) පදනම් කරගෙන ඉතාලි පුරවැසිභාවය අයදුම්කිරීම සඳහා යුරෝ 8500 ක අවම වාර්ෂික අදායමක් තිබිය යුතුය. මෙම අවම වාර්ෂික අදායම ඔබ අයදුම්කරන වර්ෂයේ සිට පසුගිය වසර තුන සඳහාම තිබිය යුතුය. එම අදායම නිත්‍යානුකුල ක්‍රම මගින් උපයාගත් බවට ලිඛිතව තහවුරු කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව ඉදිරිපත්කරනා 730, UNICO හෝ CU (CUD ) ලේඛණ ඉදිරිපත්කල හැක.

 

අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යංශය නිකුත්කර ඇති චක්‍රලේඛය අනුව අවශ්‍යය අදායම ගණනය කිරීමේදී  අයදුම්කරුගේ පමණක් නොව පවුලේ සාමජිකයින්ගේද නිත්‍යානුකුල අදායම ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ලබාදී ඇත.  
එහිදී පවුලේ සාමාජිකයින් වන්නේ සැමියා හා බිරිඳ පමණක් නම් වර්ෂයක් සඳහා සපුරාලිය යුතු අවම අදායම යුරෝ 11500 ක් වන අතර අයදුම්කරුගෙන් යැපෙනා දරුවන් ඇත්නම් එක් දරුවෙකු සඳහා යුරෝ 550 ක අමතර මුදලක් තිබිය  යුතුය.
තවද පවුලේ අනෙක් සාමාජිකයින්, අවම වාර්ෂික අදායම සපුරා නැති අවස්ථාවකදී ප්‍රධාන අයදුම්කරු යටතේ පුරවැසිභාවය අයදුම්කිරීමටද එමගින් ප්‍රතිපාදන සපයා ඇත.

 

යුරෝ 8500 ක අවම වාර්ෂික අදායමක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍යය වන්නේ සෞඛ්‍ය සේවා ආවරණයට දායක වීම සඳහා ප්‍රකාශිත අවම අදායම එය වන බැවිණි. විදේශිකයෙකු හට ඉතාලි පුරවැසිභාවය ලැබීම යනු ඉතාලි ජාතිකකුට හිමි වරප්‍රසාද හා අයිතිවාසිකම් වලටද හිමිකම් කීමයි.  එබැවින් පවුලක් නඩත්තු වීම සඳහා අවශ්‍ය අවම අදායම සපුරා තිබීම පුරවැසිභාවය අයදුම්කිරිමේදී අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයක් වේ.

තවද අයදුම්පත යොමුකල දිනයේ සිට අයදුම්කරුගේ හා පවුලේ අදායමෙහි වර්ධනයක් වී ඇත්නම් එය පුරවැසිභාවය ලබාදීම සඳහා ධනාත්මක සාධකයක් වන අතර එසේ නොමැතිනම් අවම වාර්ෂික අදායම පවත්වාගෙන යාම අනිවාර්ය වේ.

 

ඉතාලි පුරවැසිභාවය අයදුම්කිරීම

සඳහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare