ඔබ සඳහාම සුවිශේෂී ජංගම ගිණුමක් :

ඉතාලියෙහි ජීවත්වන ඔබගේ ජීවන රටාවට හා අවශ්‍යතා වලට ගැලපෙන පරිදි මෙම ජංගම ගිණුමෙහි සේවාවන් පුළුල් කර ඇත. ඔබ ජංගම ගිණුමකින් බලාපොරොත්තු වන සියලුම සේවාවන් වලට අමතරව ලංකාවේ තෝරාගත් බැංකු වලට මුදල් යැවීමද මෙම ගිණුම හරහා නොමිලේ සිදුකල හැක.

ගිණුම මගින් ලබාදෙන සුවිශේෂී සේවාවන් :

  • ඉතාලිය පුරා විසුරුණු විශාලතම ශාඛා ජාලය.
  • අවම මාසික ගාස්තු හා උපරිම සේවාවක්.
  • ගිණුම සඳහා නොමිලේ ලබාදෙන අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සේවාව මගින් ඔබට නිවසේ සිටම ඕනෑම වෙලාවක ගිණුම පිරික්සීම හා ගණුදෙනු කිරීමේ හැකියාව.
  • ගිණුම සඳහා නොමිලේ පිරිනැමෙන පෙරගෙවුම් කාඩ්පත.
  • බැංකු කාඩ්පත (bancomat) මගින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක මුදල් හා චෙක්පත් තැම්පත් කිරීමට හැකිවීම.
  • බැංකු කාඩ්පත (bancomat) මගින් දිනකට යුරෝ 1500 දක්වා ලබාගත හැකිවීම.
  • ලංකාවේ තෝරාගත් බැංකු සඳහා අන්තර්ජාල බැංකුකරණ සේවය මගින් නිවසේ සිටම හෝ ඔබගේ ශාඛාව මගින් නොමිලේ මුදල් යැවීම.
  • බැංකු කාඩ්පත මගින් ලංකාවේදීත් මුදල් ආපසු ලබාගැනීමට හැකිවීම.
  • තවත් විවිධ සේවාවන් රැසක්.....

ලංකාවේ බැංකු සඳහා නොමිලේ මුදල් යවන්න :

ඔබගේ මෙම විශේෂ ජංගම ගිණුම මගින් ඔබට ලංකාවේ තෝරාගත් බැංකු වෙත නොමිලේ මුදල් යැවිය හැක. මුදල් යැවීම සඳහා ඔබට ඕනැම අවස්ථාවක අන්තර්ජාල බැංකු සේවාව භාවිතා කල හැකි අතර එසේ නොමැතිනම් ඔබගේ බැංකු ශාඛාව මගින් කල හැක.

නොමිලේ මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා ලංකාවේ අනුබද්ද බැංකු ජාලය

 

  සෙලාන් බැංකුව   |   සම්පත් බැංකුව  |  හැටන් නැෂනල් බැංකුව  |  ලංකා බැංකුව 

 

 

අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් හා සේවාවන් අප ආයතනයෙන් ලබාගත හැක. 

තොරතුරු සඳහා අදම අමතන්න  327.4093131
°°°

කාර්යක්ෂම සේවාවක් සදහා ඔබගේ අවශතාවය

අපහට  online  යොමුකරන්න.

 

 

You can get free consultation from our organization.

contact us for more Info 327.4093131

°°°

Send us your request online.

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare