අපගේ දැක්ම හා අරමුණ :

පැමිණෙන අභියෝග මගින් අප තව තවත් දෛර්යවන්තව පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ඉටුකිරීමට කැපවන්නෙමු.  
අප ආයතනයේ කාර්යයන් ප්‍රධාන මුලධර්ම මත ඉදිරියට ගෙනයාම අපගේ අරමුණයි.
එනම් :
• ස්වාදීනත්වය :  මුල්‍ය හා සේවා උපදේශකයන් ලෙස පාරිභෝගික සුබසිද්දිය සදහා ස්වාදීන තීරණ වලට එලබීම. 
• අරමුණ : වෙනස්වීම් හා අවදානම පාදක කරගත් උපදෙස්.
• හැකියාවන් : විවිධ ශේස්තර පිලිබඳ සුදුසුකම් හා වසර ගණනාවක අත්දැකීම් සමග සේවා සැපයීම.
• විස්වාසය : පාරිභෝගික රහස්‍යභාවය සුරැකීම හා උපරිම විස්වාසය මත කටයුතු කිරීම.
ඔබට අප පුත්ගලිකව හමුවීමට අවශ්‍යද ?
අප සමග හමුවකට දිනයක් වෙන්කරවා ගන්න...එහිදී ඔබගේ ජීවිතයේ අරමුණු ඉටුකරගැනීමට අවැසි තොරතුරු හා උපදෙස් ඔබට ලැබෙනු ඇත. විශ්වාසයෙන් පැමිණෙන්න....
Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
PIVA:09178130960 © SrilankaWeb

Chiama

E-mail

Come arrivare